Výsadba památné lípy

01.11.2013 15:45

Letošní turistický rok se nese v duchu 125. výročí založení Klubu českých turistů.  Na začátku letošního roku jsme z oblastního výboru dostali doporučení, abychom k pravidelně pořádaným akcím přidali logo a upozornění, že se akce koná u příležitosti 125. výročí založení KČT. Nám se zdálo velmi jednoduché ke každoročně opakované akci přidat pouze laciný dovětek. Na výborové schůzi jsme proto rozhodli, že zasadíme památný strom, aby připomínka výročí byla trvalá. Po delších úvahách padla volba na tradiční národní strom Lípu srdčitou. Vytipovat místo, kam lípu vysadit také nebylo lehké. Nakonec jsme se obrátili s žádostí na zástupce obce, kteří nám nabídli snad nejčestnější možné místo mezi obecním úřadem a Památníkem padlých v I. světové válce. Naopak vybrat termín výsadby složité nebylo, protože jsme také chtěli připomenout 4. výročí založení našeho odboru, které připadá na 27. října, tedy předvečer významného státního svátku Den vzniku samostatného československého státu.

Náklady na pořízení a výsadbu stromu uhradila rodina Náglova, jako výraz díku za nedávno uspořádanou finanční sbírku.

Slavnostní akt zahájil v 16:00 hodin přivítáním přítomných předseda odboru KČT Dolní Dobrouč 2009 Miloš Pecháček. Po odeznění státní hymny v podání Dechové hudby Dolní Dobrouč jsme si připomněli stručnou historii KČT. Starosta obce Pavel Šisler ve svém vstupu vyzdvihl dobrou spolupráci s naším odborem včetně velmi úspěšného obnovení pochodu Přes kopce a dolíky. Také vyslovil přání, aby spolupráce ve stejném duchu nadále pokračovala a turistů přibývalo. Dobrovolníci z řad členů předem umístili lípu do vykopané jámy, zabudovali informační tabulku a na kmínek upevnili stuhu trikolóry. Stačilo tedy několik symbolických lopat se zeminou a lípa je připravena plnit úkoly památného stromu.

Závěrem se sluší poděkovat přítomným za jejich hojnou účast, zástupcům obce za nadstandartní přístup k celému záměru, muzikantům za vydařenou produkci a všem, kteří se podíleli na výsadbě. Nesmíme zapomenout na naši Lípu srdčitou, té přejeme bezproblémovou vegetaci bez nutnosti montáže fotopastí, aby mohla být zdrojem krásných vzpomínek pro nás i další generace.