Přednáška Ťan-Šan

03.12.2014 13:26

V sobotu 29. listopadu 2014 se pod záštitou odboru KČT Dolní Dobrouč 2009 uskutečnila v Lidovém domě přednáška o putování pohořím Ťan – Šan. Pozvání jako přednášející přijal vysokohorský turista Šebestian Šulc z Mostu, který provedl, zhruba 50 přítomných posluchačů, skrze rozlehlá údolí a přes rozsáhlá pohoří mohutného horského masivu, pomocí svých dokumentárních diapozitivů a poutavého vyprávění. Povídání o čtyřech na sebe navazujících výpravách doplnil také o nejrůznější artefakty, které s sebou dovezl do Dolní Dobrouče, aby se tak zájemci o tyto vzdálené končiny měli možnost seznámit i s některými typickými projevy tamních kultur (např. kyrgyšský čepec z velbloudí kůže, hojivá substance zvaná “Mumio“, trvanlivý a velmi výživný, sušený pastevecký sýr aj.). Po dvou hodinách rétoricky velmi zajímavého projevu byla přednáška oficiálně ukončena, ale diskuse i nadále trvala do pozdních večerních hodin. Šebestian Šulc je velmi zdatným turistou, který za svůj dosavadní život procestoval nesčetná zákoutí po celém světě. Z jeho přednášky tak vyzařovala i jakási celoživotní moudrost a filosofie soužití člověka s přírodou. Věřme, že se nám do budoucna podaří zorganizovat další podobné přednášky od slovutných cestovatelů, abychom tak měli vícero inspirace pro výpravy organizované naším klubem.