Pochod Přes kopce a dolíky 2015

21.06.2015 17:41

V sobotu 13. června se za krásného počasí konal ve sportovní areálu "Na Šejvě" 6. ročník pochodu Přes kopce a dolíky. Děkujeme sponzorům, díky kterým si vylosovaní turisté odnesli krásné ceny. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu a úklidu 6. ročníku pochodu. Děkujeme členkám Místní skupiny Českého červeného kříže za program pro děti ve Vápenkách. Děkujeme členům MS Dolní Dobrouč za uspořádání Lesní soutěže. V neposlední řadě děkujeme účastníkům pochodu, a návštěvníkům večerního hojení puchýřů. Další iformace budeme postupně přidávat na webové stránky pochodu: www.preskopceadoliky.cz